Hírek

Önkormányzat a felelős kisállattartásért

A PS2.0 kutyatartással és macskatartással kapcsolatos tervei, amiket szakértők segítségével fogalmazott meg

Célunk a jelenlegi települési kutyatartás és állatvédelem megújítása, egy újfajta szemléletmód bevezetése, amely ösztönzi az itt lakókat a felelős állattartásra ugyanakkor nem szankcionálásra, büntetésre helyezi a hangsúlyt.

Önkormányzat a felelős kisállattartásért

Az önkormányzat feladata, hogy együttműködjön, illetve támogassa egy helyi állatvédelmi szakemberek által létrehozott egyesület – nevezzük Pócsmegyer-Surány Állatvédelmi Egyesület néven – azon törekvését, hogy a helybéli elszökött, elkóborolt, településre tévedt kutyákat befogja és azokat az önkormányzat tulajdonában lévő nagyjából 600 négyzetméteres, öt kennelt tartalmazó, közművel ellátott területére vigye.

  • A telephelyet az egyesület működteti, melynek bevételei állnak: önkormányzati támogatásból, pályázati támogatásokból, adományokból.
  • A táplálékellátást az állatvédőknél már bevált úton, áruházakkal, nagyobb élelmiszerláncokkal kooperálva lehet részben fedezni.
  • Kis település révén a bent tartott kutyaállomány ritkán lesz teltházas, a kutyák ellátását helyi önkéntesek egymást váltva biztosítják.
  • Az önkormányzat egy fő közhivatalnokot állatvédelmi munkatársként is foglalkoztat, aki az ehhez tartozó hivatali feladatokat ellátja és az egyesülettel napi kapcsolatban van.
  • Az a kutya, amely nem azonosítható chip olvasással, gazdája nem jelentkezik érte a jogszabályban előírt határidőn belül, gazdikeresővé válik és ezt az egyesület minden lehetséges ezzel foglalkozó fórumon közzéteszi, meghirdeti.
  • A kennelben tartott kutya teljes ellátást kap, oltást (hiszen nem tudni mikor kapott, kapott-e egyáltalán) és chipet.
  • A kutyáért jelentkező gazda csak a tényleges ellátási és állatorvosi összeg töredékét fizeti ki, lényegesen kevesebbet, mint amennyiért bármelyik gyepmesteri telep szolgáltatná vissza.
  • Amennyiben a kutya többször visszakerül az önkormányzati telephelyre úgy arányosan a fizetendő költségek is megemelkednek, majd felmerül a gondatlan állattartás és annak következményei jegyzői közbenjárással, akár az állattartástól való eltiltás határozatával.

A fokozatosság elve és a csökkentett költség azt a célt szolgálja, hogy előbb-utóbb csak az tartson állatot, aki képes azt felelőséggel megtenni.

Ivartalanítási akciók

Az önkormányzat együttműködési szerződést köt egy vagy több környékbeli állatorvossal, hogy évi 2-3 alkalommal akciósan lehessen ivartalanítani a települési kutyákat, macskákat majd ezeket az időpontokat alaposan meghirdeti (online felületeken, újságban, fórumokon, hirdetőtáblákon) hogy minél többen éljenek a lehetőséggel.

Mivel a macskaszaporulat igen magas Pócsmegyeren is és a fertőzéseket is könnyebben terjesztik, ezért kidolgozásra kerül szintén egy tervezet, hogy miként lehet évente egy alkalommal ingyenesen ivartalaníttatni a házimacskák és az utcán kóborlók egy részét.

Az önkormányzat folyamatosan monitorozza az állam által kiírt ivartalanítási program pályázatait és indul ezeken.

Ebösszeírás

Elkerülhetetlen, hiszen fel kell mérnie az önkormányzatnak, hogy minden kutya be van-e oltva (a lakosság érdeke is, ha valakit kutyaharapás ér, ne járjon még nagyobb bajjal, a kutyának pedig védelmet nyújt, életet ment), rendelkezik-e chippel vagy pl. a jövőbeni állatorvosokkal való tárgyalásokon jó tudni, milyen arányokra számíthatnak, ami alapján eldönthetik az évi akciók számát.

A felmérést szintén önkéntesek bevonásával végzi az önkormányzat, szigorúan ügyelve rá, hogy a felmérést végzőket semmiféle atrocitás ne érhesse.

Vadásztársaság

Az önkormányzat tárgyalást kezdeményez a helyi vadásztársasággal (társaságokkal), hogy az erdei csapdáikat élve fogó csapdákra cseréljék, hogy ne okozzanak szükségtelen szenvedést a becsapdázott vadállatoknak, kutyáknak, házi kedvenceknek. Amennyiben szükséges az önkormányzat felveszi a kapcsolatot a Duna-Ipoly Nemzetipark Igazgatóságával és a Földművelésügyi Minisztériummal is a megoldás érdekében.

Vízművek

Az önkormányzat tárgyalásokat kezdeményez a Vízművekkel, hiszen kiemelt vízbázisvédelmi területként komoly gondokat okoz az elhullott állatok szakszerűtlen kezelése. Mivel az önkormányzat költségvetése viszonylag szűk határok közt mozog, viszont a talajvédelem szempontjából ez a metódus nem megengedett ezért erre a feladatra az önkormányzat plusz évi költségtámogatást igényel a Vízművektől.

PS 2.0 csapata + külső szakértők